Knop / Button / Knopf
Betekenis Meaning Erklärung
Geen voorgaande pagina
(dag)
No previous page
(day)
Keine vorhergehende Seite
(Tag)
Vorige pagina
(dag)
Previous page
(day)
Vorhergehende Seite
(Tag)
Startpagina Homepage Startseite
Volgende pagina
(dag)
Next page
(day)
Nächsten Seite
(Tag)
Geen volgende pagina
(dag)
No next page
(day)
Keine nächsten Seite
(Tag)
Vergroten / printen tekst Zoom or print text Vergrössern oder Drucken Text
Engels English Englisch
Duits German Deutsch
Nederlands Netherlands (Dutch) Niederländisch
Bestelformulier Order form Bestellzettel
Locatie op Google Maps (Navigatie via kaart) Location on Google Maps (Navigation via map) Lokation auf Google Maps (Navigation per Karte)
UNESCO
Werelderfgoed
UNESCO
World Herritage
UNESCO
Welterbe
Een beschermd cultureel erfgoed. Verdrag van Den Haag 1954 A cultural protected good. Convention of The Hague 1954 Ein geschützt kulturelles Erbe. Konvention von den Haag 1954
Huidige tijd en temperatuur op de locatie. Klik op de knop voor meer informatie Time and wetherforcast on this moment on the location. Click on the button for more information Zeit und Tempertur auf der Location auf dieses moment. Klicken Sie auf die Schaltfläche für weitere Informationen
Knop / Button / Knopf
Fotonavigatie Photo-navigation Bild-navigation
Thumbnails aan/uit | Volledig scherm (Esc=terug) | Automatisch afspelen aan/uit | Muziek aan/uit Thumbnails on/off | Full screen (Esc = back) | Auto play on/off | Music on/off Miniaturansichten ein-/ausschalten | Vollbild (Esc = zurück)| Automatische Wiedergabe ein-/ausschalten | Musik an/ausschalten
Gegevens over de muziek die u hoort | Muziek aan/uit You listen to the following music. | Music on/off Sie Hören die folgende Musiek. | Musiek an/ausschalten
Volledig scherm (Esc=terug) Full screen (Esc = back) Vollbild (Esc = zurück)
Automatisch afspelen aan/uit Auto play on/off Automatische Wiedergabe ein-/ausschalten
Thumbnails aan/uit Thumbnails on/off Miniaturansichten ein-/ausschalten
Hyperlinks | Hyperlinks | Hypertext-Link
Betekenis Meaning Erklärung
Agenda Agenda Merkbuch
Bus Bus Buss
Cam (web) Cam (web) Cam (web)
Film Movie Film
Foto's Pictures Photos
Geld Monney Geld
Hotel Hotel Hotel
Informatie Information Information
Kaart Map Karte
Lezen / Boeken / Krant /Uitgever Read / Books / Newspaper / Publisher Lesen / Bücher / Zeiting / Verlag
Luchtvaartmaatschappij Airwaycompany Luftfahrtgesellschaft
Muziek / Artiest Music / Artist Musik / Interpret
Musea Musea Musea
Omroep Broadcasting Rundfunk
Openbaar vervoer Public transportation Öfentliches Transport
Reisorganisatie Travelagent Reiseorganisation
Restaurant Restaurant Restaurant
Trein / Spoorwegen Train / Railwaycompany Zug / Eisenbahnfirma
YouTube YouTube YouTube
Wandelen Hiking Wandern
Wikipedia Wikipedia Wikipedia